Overgang

De overgang is de periode waarin een vrouw van haar vruchtbare naar haar onvruchtbare periode gaat. Een ingrijpende hormonale verandering, die wel 7 tot 10 jaar kan duren. Helaas is de overgang een periode waarin zich veel klachten kunnen voordoen. Hoge spiegels van het follikel stimulerend hormoon, ook wel FSH genoemd, met daarnaast sterk wisselende oestrogeenspiegels en verlaagde progesteronspiegels zijn kenmerkend voor de overgang. Juist de wisselingen in deze hormonen leiden bij vrouwen vaak tot de bekende en onbekende overgangsklachten. Deze klachten zijn reëel en hebben dus een oorzaak.

Overgangsklachten hebben vaak een enorme impact op jou en je omgeving! 


De meer bekende overgangsklachten als opvliegers en nachtzweten, stemmingswisselingen, huilbuien en slaapproblemen zijn vaak bekend bij vrouwen. Zij hebben vaak een enorme impact op jou en je omgeving. Maar ook de minder bekende overgangsverschijnselen zoals o.a. gewrichts- en spierklachten, vergeetachtigheid, psychische problemen, hoofdpijn, angst en hartkloppingen zijn klachten die je in deze levensfase de nodige onzekerheid en zorgen kunnen geven. De vaak nog onduidelijke klachten kunnen al rond je 40e beginnen, dat is vaak veel eerder dan veel vrouwen zich realiseren! Nogal eens ‘belanden’ vrouwen met niet onderkende overgangs-klachten in het bekende gezondheidscircuit waar geen oplossing voor je klachten gevonden wordt.
Overgangsklachten zijn reële klachten, maar helaas voelen vrouwen zich soms toch onbegrepen of nemen de klachten voor lief omdat ‘het er nou eenmaal bij hoort’. Dat is jammer, want er kan goed iets gedaan worden aan overgangsklachten, waardoor je meer van het leven kan genieten

Overgangsconsult
Het past niet meer in deze tijd om maar te accepteren dat je in een levensfase zit die veel klachten met zich mee kan brengen. Alle vrouwen moeten door de overgang heen, maar dat kan ook met zorgvuldige aandacht voor jou als vrouw. In de overgang staan vrouwen er vaak alleen voor en dat is erg jammer en niet nodig. De overgang kan wel 10 jaar duren en je kunt hierdoor behoorlijk uit balans raken.

Tijdens het consult brengen we jou klachten in kaart. Ik zal je veel informatie geven over wat er in je lichaam en hoofd gebeurt tijdens de overgang. Samen bespreken we hoe we jou problemen en klachten het beste kunnen gaan aanpakken. Ik zal bekijken welke klachten er afkomstig kunnen zijn van de overgang, maar ook welke klachten wellicht niet. Het is maatwerk en een hormonale puzzeltocht die de nodige tijd en aandacht vraagt.